כניסה למערכת
 טקסט חופשי

 

 

 

 

 

 

 

 

רצ"ב נהלים לבחינות הבגרות לשנת תשע"ה. 

השנה הנהיג משרד החינוך נהלים חדשים בבחינות הבגרות, לפיכך קראו בעיון את הנהלים ופעלו לפיהם.

תודה ובהצלחה!  

 

 

 

 

 הודעות

 לוח ארועים
  היום  הצג תאריך: 

יונייולי 2015אוגוסט
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8